Uvjeti korištenja

Uvjeti dostave i isporuke

Proizvode dostavlja Hrvatska pošta te je raspoloživa na cjelokupnome teritoriju Republike Hrvatske.

Cijena se dostave ne obračunava prema težini paketa i naplaćuje se u paušalnome iznosu od 6,00 EUR  i navedena je u pregledu košarice prije izvršenja plaćanja. Za narudžbe preko 65,00 EUR  cijena dostave je besplatna. Ti uvjeti vrijede za dostavu na području republike Hrvatske.

Rok je isporuke od jednog do pet radnih dana za većinu proizvoda. Dostava je u isključivoj nadležnosti kurirske službe.

Ako niste na mjestu isporuke naznačenome u narudžbi, poštar Vam ostavlja ceduljicu s kojom paket preuzimate u narednih 5 radnih dana u lokalnome poštanskom uredu gdje inače preuzimate preporučene pošiljke.

Naručena će roba biti složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnome radniku, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako kupac nakon 30 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti prodavatelja kako bi isti mogao pronaći pošiljku ili poslati zamjensku. Ukoliko kupac ne podigne pošiljku od dostavne službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća prodavatelju. Ako kupac zatraži ponovnu dostavu, prodavatelj ima pravo zaračunati dostavu.

Dostavu vršimo isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

Račun se dobiva s dostavljenim proizvodom.

 

Jednostrani raskid

Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Kupac je dužan dostaviti neoštećeni proizvod u originalnom pakiranju sa svom dodatnom opremom i dokumentacijom s kojima je bio originalno isporučen, uključujući i račun.


Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

Ø  ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

Ø  ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

Ø  ako je predmet ugovora tehnička roba koja je osobno popravljana ili servisirana u neovlaštenom servisu, čime se gubi pravo na ostvarivanje jamstva,

Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Marko-Projekt d.o.o se obvezuje izvršiti povrat novca koji je primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada Marko-Projekt d.o.o. roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.

Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam.

Kupac je, sukladno odredbi članka 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora možete skinuti OVDJE

 

Materijalni nedostaci proizvoda, pisani prigovori kupaca i sporovi

Marko-Projekt d.o.o odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku kupac ne preuzima.

Molimo kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Marko-Projekt d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak Marko projekt d.o.o. postupit će po Zakonu o obveznim odnosima.

U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može uputiti prigovor putem e-maila: [email protected] ili pismeno na adresu: Marko-Projekt d.o.o., Vlaška 81a, 10000 Zagreb ili telefonski na broj 01 4618 777.

Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 (petnaest) dana od dana primitka Vašeg prigovora. U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

O prodajnom mjestu

Marko-Projekt d.o.o.

Vlaška 81a,

10000 Zagreb

OIB: 65500326605,

MBS: 080202707

Registracija: Trgovački sud Zagrebu, Tt-95/43363-2, Iznos temeljnog kapitala društva: 250.000 kn, u cijelosti uplaćen u novcu.

Račun Zagrebačka Banka d.d., IBAN: HR1623600001101291522

Direktor društva: Zdravko Bukarica dipl. ing.

Kontakt e-mail: [email protected]


Markoprojekt.com Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem markoprojekt.com Internet prodavaonice obvezujete se poštivati navedena pravila i uvjete.

 

Pogledani proizvodi
  • {{product.Savings_percentage_print}}
  • NOVO
  • {{product.Name}}
  • {{product.FinalPriceToPay_print}}
    *najniža cijena u prethodnih 30 dana {{product.LowestMonthlyMpc_print}}